Handelsbetingelser

Finstrup A/S

Investeringsrådgivning

 

 

Handelsbetingelser

 

Der er tale om en uvildig digital investeringsrådgivning i forbindelse med køb af børsnoterede

aktier, noteret på den danske og svenske børs.

 

Køb og salg foretager man i eget regi, for egen regning og risiko, gennem sit sædvanlig penge-institut.

 

Rådgivningshonoraret på max. 2 x 625 kr. incl. moms er et engangshonorar, der er ingen gebyr og provisions-beregning på aktiebeholdningen.

Beløbet hæves umiddelbart efter at den købte rådgivning er gennemført.

Der er hverken fortrydelses- eller reklamationsret, idet man ved købet har fået rådgivningen, og kan anvende den i fremtidige investeringer.

 

Når man således handler i eget regi, og uden depotbankens depotovervågning, undgår man et fast årligt administrationsbidrag. Man betaler alene et depotgebyr efter egen banks gældende regler.

 

Når egen bank afvikler køb og salg, beregner denne alene standard gebyr og kurtage efter gældende

regler.

 

Investering i aktier har en vis risiko, men ved at anvende Finstrups koncept, og hvis der er tale om

en lang investeringshorisont, som pensionsmidler typisk er, har det vist sig, at aktier i solide selska-ber, over tid, igen indhenter det tabte efter en evt. krise.

 

Som det fremgår af min aktieportefølje, har den over en 5½ års periode givet 9,2% i årligt afkast.

Se min rådgivningsside og kom godt i gang.

 

Persondatapolitik

I forbindelse med evt. spørgsmål fra kunden, er der mulighed for at fremsende navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Som det fremgår ovenfor, er formålet kun til brug for tilbagesvar på stillede spørgsmål.

Oplysningerne slettes indenfor 14 dage efter modtagelse, deles ikke med 3. mand, og er ikke tilgængelig for andre.

 

 

Venlig hilsen

Finstrup A/S

Skivevej 111

9500 Hobro

tlf. 2140 4713

e-mailadresse: info@finstrup.dk